Nyheder

12/07-2017

Nordic Life Cares NYHED Sleeptracker samt Safe-bed

Nordic Life Care har det sidste kvartal leveret og installeret mere end 50 enheder af Sleeptrackere og Safe-bed til 7 forskellige kommuner i Danmark.

Vi har i samarbejde med kommunerne fundet frem til den helt rigtige løsning, hvor vi med sleeptrackerens funktioner kan monitorerer eksempelvis:

 • Tid (tilbragt i sengen og reel søvntid)
 • Aktivitet (vendinger og sengeudstigninger)
 • Hjerterytme (hvilepuls, gennemsnitlig puls og høj puls)
 • Åndedrætsfrekvens (lav, middel og høj)

Sleeptrackeren giver nu personalet nogle helt nye og unikke muligheder for at afhjælpe borgerne i hverdagen, som ikke er set tidligere.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

04/07-2017

Nordic Life Care leverer og installerer projekt til kommune i Danmark

Nordic Life Care leverer og installerer færdigt projekt med mere end 320 opkoblinger til kommune i Danmark.

Strategien omkring innovative løsninger (Tele Care) er det os en stor glæde at meddele, at Nordic Life Care igen har vist, at vi har den helt rigtige løsning til kommunerne i Danmark der tænker innovativt.

Vi har i samarbejde med kommunen fundet frem til den helt rigtige løsning set i forhold til borgerens ønsker og behov. Kommunen får en komplet innovativ løsning set fra et økonomisk synspunkt, uden at gå på kompromis med kvaliteten til både borgere og medarbejdere i kommunen.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

20/04-2017

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 32 beboer på et plejecenter i Danmark.

Vi er glade for at have indgået en sådan kontrakt, da det er den første af sin art i Nordic Life Care Regi. Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet med den ny teknologi. Denne teknologi giver adgang til mere 999 unikke sensorer, der kan tilkobles den enkelte bolig.

Dette gør at den enkelte bolig kan udstyres med den sensor baserede teknologi, der kræves for at skabe nogle trygge rammer for den enkelte beboer i hverdagen. Løsningen vil i sidste ende skabe større tryghed, frihed og uafhængighed for både beboer og personale på plejecenteret.

Vi er både glade og stolte over at vi nu skal levere fremtidens plejehjem siger Nordic Life Care.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

11/04-2017

Nordic Life Care indgår kontrakt med Kommune i Danmark om levering af Hosted Care Solution

Nordic Life Care skal levere en fuld integreret Hosted Care solution til kommunen. Vi er i en konkurrenceudsat branche, men vi har været klar over at vi har priser, som er konkurrencedygtige sammenlignet andre løsninger på det nordiske marked.

Derudover indeholder kontrakten de nyeste teknologier inden for ældre og handicap området. Det er rart at få bekræftet denne formodning med underskrivelsen af denne kontrakt, lyder det fra Nordisk Life Care.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

02/02-2017

Ny innovativ løsning til plejecenter

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 64 beboer på et plejecenter i Danmark.

Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet, strategien for kommunen har været klar fra starten. Nordic Life Care har forstod straks opgaven og der var aldrig tvivl om samrabejdet.

Plejehjemsløsningen fra Nordic Life Care, giver tryghed for både borger, pårørende og personalet, derudover øger den livsglæden for den enkelte borger.

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 64 beboer på et plejecenter i Danmark.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

27/01-2017

Ny innovativ løsning til plejecenter og demensafsnit

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 72 beboer på et plejecenter i Danmark samt udvidelse af demensafsnit på 20 boliger.

Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet med den ny teknologi, som Nordic Life Care lancerede i efteråret 2016.

Plejehjemsløsningen fra Nordic Life Care, giver tryghed for både borger, pårørende og personalet, derudover øger den livsglæden for den enkelte borger.

Vi er både glade og stolte over at vi igen skal levere fremtidens plejehjem siger Nordic Life Care.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

02/01-2017

Godt Nytår 2017

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere, et rigtig godt nytår.

2016 har på mange måder revolutioneret Nordic Life Care forretningsområder, med mange nye banebrydende teknologier indenfor ældre og handicap området, hvor der blandt andet er indgået samarbejde med NFC Group (UK) samt Emfit (Finland).

Det er også med stolthed at vi for tredje år i træk, kan præsenterer en vækst i Nordic Life Care med mange nye og spændende installationer, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores kunder for et fantastisk samarbejde i 2016, og ser frem til et forsat godt og fantastisk samarbejde i 2017.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

25/08-2016

Nordic Life Care tilbyder banebrydende teknologi inden for demenssikring

Care City revolutionerer demenssikring

I samarbejde med en britisk specialist i radio-tags til at sikre biler, bagage, pakker, overfaldsalarmer og meget mere, har Nordic Life Care udviklet en ny banebrydende løsning til demenssikring for ældre i den private bolig og i plejeboligen.

Ligesom mange af landets kommuner har Nordic Life Care gennem de seneste år ledt efter en stabil, nøjagtig og prisbillig løsning, der kan sikre demente et værdigt liv uden at fratage dem deres privatliv og frihed. Ulemperne ved de eksisterende systemer på markedet i dag er, at de er dyre, upræcise og enhederne skal lades op en gang i døgnet – måske endda flere gange om dagen, hvilket er meget ressourcekrævende. De mange ulemper skyldes, at løsningerne er baserede på mobilnettet.

Derfor har Nordic Life Care i stedet udviklet en løsning baseret på en særlig radioteknologi med lang rækkevidde (også i bygninger), der ikke kræver store sendestyrker. Det betyder små, billige chips, der kan monteres uden gener for den demente, med batterilevetider fra ni måneder op til fire år. Da løsningen kører på sin egen frekvens, bliver den ikke påvirket af mobiltelefoner, wifi, satellit eller andre radioteknologier – og kræver ikke dyre sim kort.

I praksis etablerer Nordic Life Care en Care City løsning med et særligt radionetværk over det geografiske område, som kommunen ønsker at dække. Care City forsynes med plantegning over de bygninger og områder, hvor de demente borgere har hjemme. Løsningen virker både indendørs og udendørs.

Bevæger en dement sig uden for det definerede område (geofence), sender systemet en alarm til vagtcentralen eller medarbejderne. De kan nu bede Care City om at vise, hvor den demente er gået hen – helt ned til 30 centimeters nøjagtighed.

Care City er udviklet efter gældende danske forhold og regler – og danske kommuners praksis for behandling af demente.

Nordic Life Care er i sommeren 2016 gået i gang med et pilotprojekt med den første danske kommune med den banebrydende, nye form for demenssikring. Nordic Life Care vil også meget gerne demonstrere løsningen og teknologien for andre kommuner.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

15/01-2016

Nordic Life Care indgår nyt og spændende samarbejde med en af verdens største producenter af batterier

Aftalen betyder at Nordic Life Care nu kan levere og servicere alle nuværende og fremtidig kunder med batterier i høj kvalitet til konkurrence dygtige priser.

Med udvidelsen af batterier i vores produktsortiment, gør at Nordic Life Care er i stand til at levere batterier og ladesystemer til El-kørestole, loftlifte, backup batterier til plejehjemssystemer, låsesystemer og andre enheder, der kræver batterier.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

28/10-2015

Nordic Life Care leverer innovativ løsning til plejecenter i Danmark

Nordic Life Care har indgået kontrakt om levering af en innovativ løsning, til 64 beboer på et plejecenter i Danmark.

Vi er glade for at have indgået en sådan kontrakt, da det er den første af sin art i Nordic Life Care Regi. Løsningen består i at fremtidssikre beboerne og ikke mindst personalet med den ny teknologi. Denne teknologi giver adgang til mere 999 unikke sensorer, der kan tilkobles den enkelte bolig.

Dette gør at den enkelte bolig kan udstyres med den sensor baserede teknologi, der kræves for at skabe nogle trygge rammer for den enkelte beboer i hverdagen. Løsningen vil i sidste ende skabe større tryghed, frihed og uafhængighed for både beboer og personale på plejecenteret.

Vi er både glade og stolte over at vi nu skal levere fremtidens plejehjem siger Nordic Life Care.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

20/04-2015

Nordic Life Care afleverer projekt til kommune i Danmark

Nordic Life Care afleverer færdigt projekt med mere end 1400 opkoblinger til kommune i Danmark.

Som led i vores strategi omkring innovative løsninger (Tele Care) er det os en stor glæde at meddele, at Nordic Life Care igen har vist, at vi har den helt rigtige løsning til kommunerne i Danmark der tænker innovativt.

Vi har i samarbejde med kommunen fundet frem til den helt rigtige løsning set i forhold til borgerens ønsker og behov. Kommunen får en komplet innovativ løsning set fra et økonomisk synspunkt, uden at gå på kompromis med kvaliteten til både borgere og medarbejdere i kommunen.

Løsningen er af sådan en karakter at alle borgere nu ville kunne håndteres med sensor baserede teknologi. Derfor ser vi også frem til at arbejde innovativt sammen med kommunen i årene fremover.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

19/12-2014

2014 - Et fantastisk år for Nordic Life Care

Nu nærmer årets slutning sig hastigt, og Nordic Life Care vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde til vores kunder og samarbejdspartnere.

Nordic Life Care kunne nævne en række positive oplevelser i løbet af året, men vil især fremhæve de mange nye spændende kunder som er kommet til. Det har været meget positivt, og det viser, at Nordic Life Care har den rigtige forretningsmodel og vision overfor et marked der er i en rivende udvikling.

Der ligger mange spændende opgaver foran os i 2015. Én af dem er, at Nordic Life Care fortsat gerne vil besøge vores kunder og eventuelle potentielle kunder store som små, for løbende at få bedre kendskab til og indblik i de udfordringer, der er for den enkelte kunde i årene der kommer fremover indenfor ældre og handicapområdet.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

1/11-2014

Nordic Life Care flytter til nyt domicil i Køge

Nordic Life Care er flyttet fra vores landlige idyl og kontor i Karise, til nye lokaler centralt beliggende i Køge nærmere bestemt Ellemarksvej 7, 4600 Køge.

Den udvikling og succes vi som firma har gennemgået i 2014, har betydet at Nordic Life Care har udvidet lager kapaciteten betragteligt og derfor var i et stort behov af flere kvadratmeter til at betjene vores kunder fra, siger Nordic Life Care.

Flytningen til Køge betyder samtidig også, at vi forsat kan leverer varer og servicerer produkter i den høje standard som både vi og kunderne forventer af os i årene fremover. Vi ser frem til at betjene nye og gamle kunder fra vores nye domicil i Køge i årene fremover.

I samme forbindelse har Nordic Life Care fået installeret nyt telefon system som betyder at Nordic Life Care nye hovednummer er 7020 0408.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

1/10-2014

Ny medarbejder hos Nordic Life Care

Anne-Grethe Stryhn en ny medarbejder i en back – Office funktion hos Nordic Life Care.

Anne-Grethe tiltrådte stillingen den 1. oktober 2014 og har som primær opgave at pleje og udvikle samarbejdet med eksisterende kunder og samtidigt varetage salg i forhold til potentielle nye kunder.

”Jeg ser frem til at arbejde hos Nordic Life Care, der kan tilbyde en bred vifte af innovative produkter indenfor ældre og handicap området – både i forhold til kundens behov og budget” siger Anne-Grethe Stryhn.

Nordic Life Care er glade for at få tilknyttet en kapacitet som Anne-Grethe i virksomheden. Med mere end 18 års erfaring indenfor innovative løsninger på ældre og handicap området, gør at Anne-Grethe vil være det perfekte match i forhold til vores kunder og internt i Nordic Life Care. Anne-Grethe Stryhn kommer fra en tilsvarende stilling hos Tunstall A/S.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

3/9-2014

Nordic Life Care indgår kontrakt med Zealand Care hjælpemidler

Nordic Life Care indgår kontrakt med Zealand Care hjælpemidler, omkring levering og opsætning af tryghedstelefoner til ældre og handicappede. Derudover indeholder kontrakten levering af reservedele, service og reparationer af tryghedstelefoner.

"Vi er utrolig glade og stolte af at have indgået en sådan kontrakt med Zealand Care Hjælpemidler" siger Nordic Life Care. Dette er endnu et bevis på at Nordic Life Care kan levere service af meget høj kvalitet til kunderne på det Nordiske marked og til konkurrence dygtige priser.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

23/5-2014

Nordic Life Care indgår servicekontrakt med kommune i Danmark

Nordic Life Care indgår servicekontrakt med en kommune i Danmark, aftalen betyder at Nordic Life Care skal levere service og montage på alle nødkald i kommunen.

Service og montage er en vigtig del af Nordic Life Care forretningsområde på det nordiske marked. Derfor er vi glade for at vi har indgået en sådan servicekontrakt. Den indgåede kontrakt er også et bevis på at Nordic Life Care kan levere service af meget høj kvalitet til kunderne, til konkurrencedygtige priser.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

30/10-2013

Nordic Life Care indgår kontrakt med kommune i Danmark

Nordic Life Care skal levere en fuld integreret Hosted Care solution til kommunen.

Vi er i en konkurrenceudsat branche, men vi har været klar over at vi har priser, som er konkurrencedygtige sammenlignet andre løsninger på det nordiske marked. Derudover indeholder kontrakten de nyeste teknologier inden for ældre og handicap området.

Det er rart at få bekræftet denne formodning med underskrivelsen af denne kontrakt, lyder det fra Nordisk Life Care.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

3/10-2013

Hosted Care Solution introduceres af Nordic Life Care

Hosted Care Solution er en unik vagtcentral løsning til alle kommuner på det nordiske marked, som sikrer vores kunder kontinuerlig fuld kapacitet og høj trafik kvalitet i netværket. Hosted Care Solution sikrer også fuld kontrol med kommunens økonomi på telefontrafik og nødkald.

Nordic Life Care vision er at tilbyde vores kunder produkter af høj kvalitet til en fast pris i en given kontraktperiode. Det er derfor med stor tilfredshed og en vis stolthed at Nordic Life Care kan præsentere de danske kunder for en Hosted Care Solution.

Med en Hosted Care Solution betaler kunden ikke for telefontrafik eller opkaldsafgift fra Hosted Care Solution til hjemmeplejen, hvilket giver store besparelser på telefonudgifter for vores samarbejdspartnere. Derudover kan Nordic Life Care levere Sim-kort til nye og eksisterende GSM tryghedstelefoner til en fast lav pris pr. måned, som betyder at der fra GSM Nødkald til Hosted Care Solution og videre til hjemmeplejen ikke betales for telefontrafik eller opkaldsafgift, så kommunerne opnår fuldstændig kontrol over økonomien på telefonudgifter i forbindelse med en vagtcentral løsning.

Hosted Care Solution: 

 

 • Sikrer kontinuerlig fuld kapacitet og høj trafik kvalitet i netværket
 • Leveres med CPC Protokol samt BS 8521 Protokol
 • To-vejs kommunikation
 • 24-timers hosted løsning
 • Redundans
 • Hosted Care Solution leveres som standard med 1 stk. Care View licens, så kommunen kan administrere - visitationen og forholdsordre, op- og nedtagninger af tryghedstelefoner i Care View, se tekniske alarmer såsom batteri fejl, log filer, alarmtyper på brugerniveau mm. Service vedrørende Hosted Care Solution er inkluderet i aftalen
 • Telefonsupport er inkluderet i aftalen.
 • Opgraderinger i Hosted Care Solution er inkluderet i hele aftaleperioden, hvilket sikrer kommunen den nyeste teknologi fra Nordic Life Care.
 • Løbende uddannelse i hele kontraktens periode. 

 

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

14/9-2013

Ny 869 MHz universal TOUCH sender fra Nordic Life Care

Nordic Life Care lancerer en ny 869 MHz universal TOUCH sender, til en konkurrencedygtig pris, til det danske marked. Dermed tilbydes der to versioner af den unikke TOUCH sender: En 169 MHz TOUCH sender og en 869 MHz TOUCH sender. Nordic Life Care kan tilbyde en TOUCH sender til alle slags nødkald uanset fabrikat.

TOUCH senderen er designet med brugeren i fokus. TOUCH senderen kan bæres på flere forskellige måder som gør produktet fleksibelt. De forskellige muligheder er nemme at skifte imellem, så brugerens skiftende behov hurtigt kan opfyldes. TOUCH senderen er naturligvis vandtæt. Det matte sorte og sølv design gør, at det røde alarmlys ses tydeligere.

 

 • Leveres i vandtæt kasse
 • Anti-kvæle halssnor
 • Håndledsrem og bælteklips leveres som standard
 • Medfølgende klips med sugekop til brug i bad og badeværelse
 • Blinkede rød LED lampe
 • 3‐5 års batterilevetid
 • Daglig automatisk batteritest & lav batteri rapportering
 • Touch Sender 169 MHz varenummer ZXT600
 • Touch Sender 896 MHz varenummer ZXT690

 

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

29/3-2013

Kommunale Kontrolcenter (KKC)

Nordic Life Cares produktprogram inden for Alarm håndtering af ældre og handicappet gør at vi kan leverer yderst fleksible løsninger til vores kunder, samtidig vil Nordic Life Care altid sikre vores kunder, uanset valget af løsning at der i hele kontraktperioden er installeret den nyeste teknologi.

Vores KKC produkt program omhandler bl.a. 

 

 • Forvagt bemandet kontrolcenter
 • Bagvaget Ubemandet Kontrolcenter
 • Hosted løsning (Nyhed) 
 • Life Care Flex

 

Alle løsninger er med 2 vejs kommunikation for at sikre en større sikkerhed for borger og bruger.

Uanset løsning kan vores kunder via vores Care View nemt og enkelt indtaste eksempelvis forholdsordre, hente informationer om alarmer og alarm typer, aktivitets rapport samt evt. log filer. Nordic Life Care tilbyder naturligvis også muligheden for en totalløsning hvor Nordic Life Care står for håndteringen af alle ydelser.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com

4/2-2013

Nordic Life Care indgår historisk samarbejde med Tynetec Ltd.

Som den første virksomhed i Danmark har Nordic Life Care indgået en samarbejdsaftale med Tynetec Ltd, der har været på markedet siden 1978. Valget er faldet på Tynetec Ltd og aftalen styrker vores indsats på det danske og nordiske marked indenfor Tryghedstelefoner, Vagtcentraler, Plejehjemssystemer, medicinering samt Telecare. 

Nordic Life Care har i dag offentliggjort en samarbejdsaftale med den førende leverandør og producent af Health Care produkter Tynetec Ltd. Både Nordic Life Care og Tynetec Ltd har lagt stor vægt på de menneskelige værdiger, viden, rådgivning og nytænkning indenfor pleje og omsorg af ældre og handicappede i forbindelse med aftalen. 

Med aftalen kommer Nordic Life Care til at styrke sin position på det nordiske marked, og vi kan nu levere nye teknologier og services som skaber tryghed for brugere, personale samt pårørende, og det har været et væsentligt argument for samarbejdet. Efter grundig research er valget som samarbejdspartner faldet på Tynetec Ltd, som vi synes er det perfekte match. Tynetec Ltd har som os viljen til at udvikle nye produkter til de nordiske markeder, og så har selskabet forstået sjælen i vores virksomhed, der er tæt forbundet med vores kunder, siger Nordic Life Care.

Nordic Life Care er stærkt funderet i sin region og har et gennemgående kendskab til de krav og ønsker som kunder forventer nu og i årene fremover. Indkøbere af hjælpemidler stiller i dag langt større krav end tidligere, ikke mindst til vores evne til at fokusere på samlede ydelser, behov og totalløsninger frem for et specifikt produkt. Dette gør os i stand til at indgå reelle partnerskaber med vores kunder over alt i Danmark og i de øvrige nordiske lande.

Tynetec Ltd forstod straks potentialet i vores unikke måde at drive virksomhed på og kunne derfor komme med et tilbud, der var interessant for både Nordic Life Care, men i høj grad også for vore kunder, der får mulighed for at være en væsentlig partner i samarbejdet med Tynetec Ltd med henblik på udvikling af nye produkter indenfor Health Care. I Nordic Life Care er vi stolte over samarbejdet med Tynetec Ltd.

For spørgsmål, kontakt venligst Nordic Life Care på 70 20 04 08 eller info@nordiclc.com